Oprichting en missie

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) werd opgericht bij de wet van 21 december 1994, titel VIII, houdende sociale en diverse bepalingen, met het oog op de hervorming van het apparaat voor de statistiek en de economische vooruitzichten van de federale regering.

 

De wet van 21 december 1994 werd een aantal keer gewijzigd:

- wet van 8 maart 2009 (gepubliceerd op 30 april 2009)

- wet van 28 februari 2014 (gepubliceerd op 4 april 2014).

- wet van 18 december 2015 (gepubliceerd op 29 december 2015)

 

Het INR heeft tot taak de volgende economische statistieken, analyses en vooruitzichten op te stellen:

 • de reële nationale rekeningen;
 • de financiële nationale rekeningen;
 • de jaarlijkse en driemaandelijkse rekeningen van de openbare besturen;
 • de driemaandelijkse nationale rekeningen;
 • de bruto regionale producten;
 • de statistieken van de buitenlandse handel, zowel binnen als buiten de Europese Unie, alsook de statistieken betreffende de doorvoer;
 • de economische vooruitzichten die vereist zijn voor het opstellen van de federale begroting, ook economische begroting genoemd en de meerjarige begrotingskaders van de verschillende overheden;
 • de input-outputtabellen, met eventuele bijbehorende sectoriële rekeningen;
 • de prijsobservatie en –analyse;
 • de statistieken inzake de procedure bij buitensporige tekorten;
 • de berekening van een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie alsook de integratie ervan in de bestaande publicaties van de gebruikelijke economische indicatoren.