Samenstelling van de raad van bestuur

 

Samenstelling van de Raad van Bestuur

 

Voorzitter

 

Séverine Waterbley, Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

 

Leden

 

Pierre Wunsch, Gouverneur van de Nationale Bank van België;

Steven Vanackere, Directeur van de Nationale Bank van België;

Philippe Mauroy, Directeur-generaal a.i. van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium;

Baudouin Regout, Commissaris van het Planbureau;

Bart Hertveldt, Adviseur bij het Planbureau;

Jo Noppe, Hoofdstatisticus, Departement Kanselarij en Bestuur, Vlaamse Overheid;

Koen Algoed, Secretaris-generaal, Departement Financiën en Begroting, Vlaamse Overheid;

Florence Servais, Directrice, Direction du Trésorie centralisateur, Fédération Wallonie-Bruxelles;

Sébastien Brunet, administrateur général de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), Région Wallonne;

Astrid Romain, Directrice de l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA), Région de Bruxelles-Capitale;

Mark Dehoux, Directeur chef du Service du Budget, contrôle budgétaire et contrôle de gestion, Région de Bruxelles-Capitale.