Samenstelling van de raad van bestuur

 

Samenstelling van de Raad van Bestuur

 

Voorzitter

 

Jean-Marc Delporte, Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

 

Leden

 

Jan Smets, Gouverneur van de Nationale Bank van België;

Philippe Donnay, Commissaris van het Plan;

Nico Waeyaert, Directeur-generaal van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium;

Vincent Magnée, Directeur van de Nationale Bank van België;

Jan Verschooten,  Adjunct-commissaris van het Plan;

Roeland Beerten, Hoofdstatisticus, Departement Kanselarij en Bestuur, Vlaamse Overheid;

Koen Algoed, Secretaris-generaal, Departement Financiën en Begroting, Vlaamse Overheid;

Ludmilla Aksajef, Directrice générale adjointe, Direction générale du Budget et des Finances, Fédération

Wallonie-Bruxelles;

Sébastien Brunet, administrateur général de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), Région Wallonne;

Astrid Romain, Directrice de l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA), Région de Bruxelles-Capitale;

Mark Dehoux, Directeur chef du Service du Budget, contrôle budgétaire et contrôle de gestion, Région de Bruxelles-Capitale.

 

Secretariaat

 

Rudi Acx, Hoofd van het Departement Algemene Statistiek van de Nationale Bank van België ; E-mail :secretariatdq@nbb.be 

Olivier Goddeeris, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie ; E-mail :icn.inr@economie.fgov.be