Samenstelling van de raad van bestuur

 

Samenstelling van de Raad van Bestuur

 

Voorzitter a.i.

 

Regis Massant, Voorzitter a.i. van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

 

Leden

 

Pierre Wunsch, Gouverneur van de Nationale Bank van België;

Philippe Donnay, Commissaris van het Plan;

Nico Waeyaert, Directeur-generaal van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium;

Steven Vanackere, Directeur van de Nationale Bank van België;

Jan Verschooten,  Adjunct-commissaris van het Plan;

Roeland Beerten, Hoofdstatisticus, Departement Kanselarij en Bestuur, Vlaamse Overheid;

Koen Algoed, Secretaris-generaal, Departement Financiën en Begroting, Vlaamse Overheid;

Ludmilla Aksajef, Directrice générale adjointe, Direction générale du Budget et des Finances, Fédération

Wallonie-Bruxelles;

Sébastien Brunet, administrateur général de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS), Région Wallonne;

Astrid Romain, Directrice de l'Institut Bruxellois de Statistique et d'Analyse (IBSA), Région de Bruxelles-Capitale;

Mark Dehoux, Directeur chef du Service du Budget, contrôle budgétaire et contrôle de gestion, Région de Bruxelles-Capitale.

 

Secretariaat

 

Rudi Acx, Hoofd van het Departement Algemene Statistiek van de Nationale Bank van België; E-mail: secretariatdq@nbb.be 

Olivier Goddeeris, Adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie; 

Kris Blancke, attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie;

E-mail: icn.inr@economie.fgov.be