Secretariaat

Secretariaat

 

Olivier Goddeeris, Adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Anouk Deceulaer, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Roeland Beerten, Hoofd van het Departement Algemene Statistiek van de Nationale Bank van België;

E-mail : icn.inr@economie.fgov.be