Secretariaat

Secretariaat

 

Rudi Acx, Hoofd van het Departement Algemene Statistiek van de Nationale Bank van België ;

Olivier Goddeeris, Adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Anouk Deceulaer, attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie;

E-mail : icn.inr@economie.fgov.be