Adviezen ESR

Het INR is met name belast met de opstelling van de nationale rekeningen voor België in het kader van de Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) en van aangiften in het raam van de procedure bij buitensporige tekorten (Excessive Deficit Procedure, EDP), zoals bepaald in Europese verordening (EG) nr. 3605/93.

 

Voor elk soort aangifte brengt het INR op vraag van de verschillende regeringen van ons land advies uit over de impact van de door de overheden genomen maatregelen op het financieringssaldo en de schuldenlast van de overheidssector. Bijkomende informatie en procedure voor de indiening van een advies Hierbij vindt u de laatste uitgebrachte adviezen. Het is mogelijk ze per jaar te rangschikken of een specifiek advies op te zoeken aan de hand van de zoekmotor.

Adviezen ESR

Jaar Entiteit Onderwerp advies PDF
2007 Vlaamse Regering Vervanging van beloodsingsmiddelen - optie bareboatcharter PDF
2007 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Financiering rusthuizen PDF
2007 l'ONDRAF Classification sectorielle PDF
2007 Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM nv) Masterplan Mobiliteit Antwerpen PDF
2007 Vlaamse Regering Alternatieve financiering van openbaarvervoerprojecten in het kader van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen PDF
2007 Vastgoed Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed (MVV) PDF
2007 Région de Bruxelles-capitale La réforme du secteur de l'eau PDF