Adviezen ESR

Het INR is met name belast met de opstelling van de nationale rekeningen voor België in het kader van de Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) en van aangiften in het raam van de procedure bij buitensporige tekorten (Excessive Deficit Procedure, EDP), zoals bepaald in Europese verordening (EG) nr. 3605/93.

 

Voor elk soort aangifte brengt het INR op vraag van de verschillende regeringen van ons land advies uit over de impact van de door de overheden genomen maatregelen op het financieringssaldo en de schuldenlast van de overheidssector. Bijkomende informatie en procedure voor de indiening van een advies Hierbij vindt u de laatste uitgebrachte adviezen. Het is mogelijk ze per jaar te rangschikken of een specifiek advies op te zoeken aan de hand van de zoekmotor.

Adviezen ESR

Jaar Entiteit Onderwerp advies PDF
2008 SPF Finances Régies communales autonomes et opérations de "sale and leaseback" PDF
2008 Communauté française Enregistrement des rémunérations de décembre dans le système européen des comptes PDF
2008 Federaal Arriérés de paiement de la contribution de la Belgique à l'Agence spatiale européenne (ESA) PDF
2008 Federaal Sectorclassificatie Fonds Nooddiensten (BIPT) PDF
2008 Région de Bruxelles-capitale Opération d'achat par la SDRB des actions de la SA Via Brabandt PDF
2008 Federaal Participation de l'Etat fédéral dans le capital de la PDF
2008 Vlaamse Regering BAM situering PDF
2008 Communauté Germanophone Projet PPP - Ecoles de la Communauté Germanophone de Belgique PDF
2008 Federaal Herstructurering van het Fonds voor Spoorweginfrastructuur (FSI) PDF