Adviezen ESR

Het INR is met name belast met de opstelling van de nationale rekeningen voor België in het kader van de Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) en van aangiften in het raam van de procedure bij buitensporige tekorten (Excessive Deficit Procedure, EDP), zoals bepaald in Europese verordening (EG) nr. 3605/93.

 

Voor elk soort aangifte brengt het INR op vraag van de verschillende regeringen van ons land advies uit over de impact van de door de overheden genomen maatregelen op het financieringssaldo en de schuldenlast van de overheidssector. Bijkomende informatie en procedure voor de indiening van een advies Hierbij vindt u de laatste uitgebrachte adviezen. Het is mogelijk ze per jaar te rangschikken of een specifiek advies op te zoeken aan de hand van de zoekmotor.

Adviezen ESR

Jaar Entiteit Onderwerp advies PDF
2009 Région de Bruxelles-capitale Souscription par la RBC de l'augmentation de capital envisagée par la SA EEBIC PDF
2009 Federaal Financement urgent de l'Institut national des Radioéléments (I.R.E.) PDF
2009 Communauté française Financement exceptionnel des bâtiments scolaires basé sur un partenariat public-privé PDF
2009 Région de Bruxelles-capitale Prise de participation de la Région de Bruxelles-Capitale dans la société anonyme Brussels Life Science Incubator (BLSI) PDF
2009 Vlaamse Regering Brabo 1 PDF
2009 Commission communautaire commune Intervention financière dans la construction PDF
2009 Office national des vacances annuelles (ONVA) Classification sectorielle PDF
2009 Région de Bruxelles-capitale Apport de capital de la Région de Bruxelles-Capitale dans la Société d'acquisition foncière (SAF) PDF
2009 Etat fédéral Création d'une fondation privée par le Centre d'Etudes de l'Energie Nucléaire (SCK.CEN) PDF
2009 Vlaamse Regering Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA) PDF
2009 Etat fédéral Nouveau Palais de Justice d'Eupen PDF