Adviezen ESR

Het INR is met name belast met de opstelling van de nationale rekeningen voor België in het kader van de Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) en van aangiften in het raam van de procedure bij buitensporige tekorten (Excessive Deficit Procedure, EDP), zoals bepaald in Europese verordening (EG) nr. 3605/93.

 

Voor elk soort aangifte brengt het INR op vraag van de verschillende regeringen van ons land advies uit over de impact van de door de overheden genomen maatregelen op het financieringssaldo en de schuldenlast van de overheidssector. Bijkomende informatie en procedure voor de indiening van een advies Hierbij vindt u de laatste uitgebrachte adviezen. Het is mogelijk ze per jaar te rangschikken of een specifiek advies op te zoeken aan de hand van de zoekmotor.

Adviezen ESR

Jaar Entiteit Onderwerp advies PDF
2010 Vlaamse Regering NV Tunnel liefkenshoek en concessieoverrenkomst m.b.t. de oosterweelverbinding (OWV) PDF
2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Sectorclassificatie van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap PDF
2010 Coopération Technique Belge Classification sectorielle de la SA CTB PDF
2010 Vlaamse Regering Sectorclassificatie van de NV Deurganckdoksluis PDF
2010 Régie des bâtiments Contrat DBFM - nouvelles prisons PDF
2010 Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale Opération d'achat par la SDRB des actions de la SA Via Brabandt PDF
2010 Vlaamse Regering Alternatieve financiering van het project "stelplaatsen Brugge - Overijse - Zomergem" van De Lijn PDF
2010 Vlaamse Regering Sectorclassificatie van de nv Vlaams Energiebedrij PDF
2010 Vlaamse Regering Alternatieve investeringssubsidies voor de zorgsector door het VIPA PDF
2010 Communauté Germanophone de Belgique Projet PPP - Ecoles de la Communauté Germanophone de Belgique PDF