Adviezen ESR

Het INR is met name belast met de opstelling van de nationale rekeningen voor België in het kader van de Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) en van aangiften in het raam van de procedure bij buitensporige tekorten (Excessive Deficit Procedure, EDP), zoals bepaald in Europese verordening (EG) nr. 3605/93.

 

Voor elk soort aangifte brengt het INR op vraag van de verschillende regeringen van ons land advies uit over de impact van de door de overheden genomen maatregelen op het financieringssaldo en de schuldenlast van de overheidssector. Bijkomende informatie en procedure voor de indiening van een advies Hierbij vindt u de laatste uitgebrachte adviezen. Het is mogelijk ze per jaar te rangschikken of een specifiek advies op te zoeken aan de hand van de zoekmotor.

Adviezen ESR

Jaar Entiteit Onderwerp advies PDF
2011 Classification sectorielle Classification sectorielle SEC 1995 de la Société de Développement PDF
2011 Etat fédéral Apport de capitaux dans la société belge d'investissement dans les pays en développement (BIO) PDF
2011 Région wallonne Partenariat public-ménages/ECO-PACK de la Région wallonne PDF
2011 Région de Bruxelles-capitale Interventions de la Région de Bruxelles-Capitale dans le Holding communal PDF
2011 Région wallonne Missions déléguées PDF
2011 Vlaamse Regering ESR-analyse van het modelcontract PPS PDF
2011 Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) Annulatie van vorderingen PDF
2011 Communauté Germanophone Projet PPP - Ecoles de la Communauté Germanophone de Belgique PDF
2011 Etat fédéral Opération d'achat par la SFPI des actions de la SA ASTRID détenues par le Holding communal PDF