Adviezen ESR

Het INR is met name belast met de opstelling van de nationale rekeningen voor België in het kader van de Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) en van aangiften in het raam van de procedure bij buitensporige tekorten (Excessive Deficit Procedure, EDP), zoals bepaald in Europese verordening (EG) nr. 3605/93.

 

Voor elk soort aangifte brengt het INR op vraag van de verschillende regeringen van ons land advies uit over de impact van de door de overheden genomen maatregelen op het financieringssaldo en de schuldenlast van de overheidssector. Bijkomende informatie en procedure voor de indiening van een advies Hierbij vindt u de laatste uitgebrachte adviezen. Het is mogelijk ze per jaar te rangschikken of een specifiek advies op te zoeken aan de hand van de zoekmotor.

Adviezen ESR

Jaar Entiteit Onderwerp advies PDF
2013 Federaal Un prêt remboursable de type Export Levy Facility octroyé par l'Etat belge à FLABEL CORPORATION SA PDF
2013 Communauté française de Belgique Construction de 5 écoles - Projet de PPP PDF
2013 Région wallonne Projet PPP de la Société Régionale Wallonne du Transport - Tram de Liège PDF
2013 Federaal Rachat à AGEAS de l'option call sur actions BNP Paribas PDF
2013 Federaal Gevangenis in Dendermonde PDF
2013 Région wallonne Traitement en SEC2010 d'un fonds de garantie des emprunts hospitaliers PDF
2013 Federaal Zesde Staatshervorming PDF
2013 Vlaamse Gemeenschap Emissierechten PDF
2013 Federaal Traitements des dividendes de Royal Park Invest PDF
2013 Federaal Opération d'achat par la SFPI d’actions de jouissance de la SNCB Holding détenues par la SA Financière Rue de France PDF
2013 Federaal SFPI Investissements optimisés en OLO PDF