Adviezen ESR

Het INR is met name belast met de opstelling van de nationale rekeningen voor België in het kader van de Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) en van aangiften in het raam van de procedure bij buitensporige tekorten (Excessive Deficit Procedure, EDP), zoals bepaald in Europese verordening (EG) nr. 3605/93.

 

Voor elk soort aangifte brengt het INR op vraag van de verschillende regeringen van ons land advies uit over de impact van de door de overheden genomen maatregelen op het financieringssaldo en de schuldenlast van de overheidssector. Bijkomende informatie en procedure voor de indiening van een advies Hierbij vindt u de laatste uitgebrachte adviezen. Het is mogelijk ze per jaar te rangschikken of een specifiek advies op te zoeken aan de hand van de zoekmotor.

Adviezen ESR

Jaar Entiteit Onderwerp advies PDF
2014 Nationale Arbeidsraad Classification sectorielle des fonds de sécurité d'existance PDF
2014 Federaal Herstructurering van de NMBS-groep PDF
2014 Vereniging der Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen Sectorclassificatie PDF
2014 Federaal Beheerscontract Staat-BIO - Gevolg in termen van ESR95 PDF
2014 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Participatie in 3 risicokapitaalfondsen die door de universiteiten tot stand werden gebracht. PDF
2014 Centrum Informatica Brussels Hoofdstedelijk Gewest Apport en capital des actionnaires publics dans la future SCRL de droit privé qui gérera le Data Center régional et classement sectoriel de la SCRL PDF