Adviezen ESR

Het INR is met name belast met de opstelling van de nationale rekeningen voor België in het kader van de Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) en van aangiften in het raam van de procedure bij buitensporige tekorten (Excessive Deficit Procedure, EDP), zoals bepaald in Europese verordening (EG) nr. 3605/93.

 

Voor elk soort aangifte brengt het INR op vraag van de verschillende regeringen van ons land advies uit over de impact van de door de overheden genomen maatregelen op het financieringssaldo en de schuldenlast van de overheidssector. Bijkomende informatie en procedure voor de indiening van een advies Hierbij vindt u de laatste uitgebrachte adviezen. Het is mogelijk ze per jaar te rangschikken of een specifiek advies op te zoeken aan de hand van de zoekmotor.

Adviezen ESR

Jaar Entiteit Onderwerp advies PDF
2015 Région wallonne Classification SEC 2010 du nouveau mécanisme de prêts d'aide extraordinaire à long terme au travers du CRAC PDF
2015 Federale regering Aanrekening in het kader van de uitvoering van de hervorming van de bijzondere financieringswet PDF
2015 Ziekenhuizen Aanrekening van de financiering van de infrastructuur en de medisch-technische diensten PDF
2015 Fonds dringende geneeskundige hulpverlening Sectorclassificatie onder ESR2010 PDF
2015 Région de Bruxelles-capitale SLRB - Financement Alliance Habitat PDF
2015 Vlaamse Regering Nieuw financieringsmodel voor de ouderenzorg PDF
2015 Vlaamse Regering Aanrekening van PPS-projecten die op de balans van de overheid staan PDF
2015 Waals Gewest Réforme des prêts FLW, SWCS et Guichets (nouvelles formules Accesspack, Ecopack et Renopack) PDF