Adviezen ESR

Het INR is met name belast met de opstelling van de nationale rekeningen voor België in het kader van de Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) en van aangiften in het raam van de procedure bij buitensporige tekorten (Excessive Deficit Procedure, EDP), zoals bepaald in Europese verordening (EG) nr. 3605/93.

 

Voor elk soort aangifte brengt het INR op vraag van de verschillende regeringen van ons land advies uit over de impact van de door de overheden genomen maatregelen op het financieringssaldo en de schuldenlast van de overheidssector. Bijkomende informatie en procedure voor de indiening van een advies Hierbij vindt u de laatste uitgebrachte adviezen. Het is mogelijk ze per jaar te rangschikken of een specifiek advies op te zoeken aan de hand van de zoekmotor.

Adviezen ESR

Jaar Entiteit Onderwerp advies PDF
2016 Logement Societe wallonne du logement PDF
2016 Waals Gewest CoDT wallon - Prises de participation PDF
2016 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Classement sectoriel de la société PGP et traitement SEC des apports en capitaux de NEO vers PGP dans le cadre de la construction d'un parking sur le site du Heysel PDF
2016 Waals Gewest Financement des infrastructures hospitalières en Région wallonne PDF
2016 Waals Gewest Mise en oeuvre du dispositif Babypack PDF
2016 Waalse huisvestingsmaatschappij Opérations immobilières menées par la Société wallonne du logement PDF
2016 Vlaamse Regering Stelplaatsen cluster 2 PDF
2016 Vlaamse Gemeenschap Advies inzake een DBFM-overeenkomst voor de verhoging van bruggen over het Albertkanaal PDF