Adviezen ESR

Het INR is met name belast met de opstelling van de nationale rekeningen voor België in het kader van de Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) en van aangiften in het raam van de procedure bij buitensporige tekorten (Excessive Deficit Procedure, EDP), zoals bepaald in Europese verordening (EG) nr. 3605/93.

 

Voor elk soort aangifte brengt het INR op vraag van de verschillende regeringen van ons land advies uit over de impact van de door de overheden genomen maatregelen op het financieringssaldo en de schuldenlast van de overheidssector. Bijkomende informatie en procedure voor de indiening van een advies Hierbij vindt u de laatste uitgebrachte adviezen. Het is mogelijk ze per jaar te rangschikken of een specifiek advies op te zoeken aan de hand van de zoekmotor.

Adviezen ESR

Jaar Entiteit Onderwerp advies PDF
2017 Régie des bâtiments DBFM-overeenkomst gevangeniscomplex in Haren PDF
2017 Vlaamse Gemeenschap Aanrekening van de btw bij entiteiten die deel uitmaken van de overheid PDF
2017 Vlaamse Gemeenschap Statistische behandeling van een mini-DBFM-model PDF
2017 Franse Gemeenschap Montants reçus ou versés dans le cadre de l'exercice d'une clause de type 'break up' sur les produits dérivés PDF
2017 Waals Gewest Financement du centre logistique Galileo PDF