Adviezen ESR

Het INR is met name belast met de opstelling van de nationale rekeningen voor België in het kader van de Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) en van aangiften in het raam van de procedure bij buitensporige tekorten (Excessive Deficit Procedure, EDP), zoals bepaald in Europese verordening (EG) nr. 3605/93.

 

Voor elk soort aangifte brengt het INR op vraag van de verschillende regeringen van ons land advies uit over de impact van de door de overheden genomen maatregelen op het financieringssaldo en de schuldenlast van de overheidssector. Bijkomende informatie en procedure voor de indiening van een advies Hierbij vindt u de laatste uitgebrachte adviezen. Het is mogelijk ze per jaar te rangschikken of een specifiek advies op te zoeken aan de hand van de zoekmotor.

Adviezen ESR

Jaar Entiteit Onderwerp advies PDF
2018 Vlaamse Gemeenschap Advies aan de Vlaamse Gemeenschap inzake huurovereenkomsten PDF
2018 Neo scrl Contrat du type DBFM pour la réalisation d'un centre de convention et d'un hôtel sur le plateau du Heysel PDF
2018 Brussels Hoofdstedelijk Gewest La prise de participation de la Région de Bruxelles-Capitale dans le fonds de capital-risque 'Qbic II' PDF
2018 Federale overheid ESR-aanrekening van een nieuw investeringsprogramma van BIO PDF
2018 Waals Gewest PPP portant sur la conception, la modernisation, le financement, la gestion et la maintenance des équipements d'éclairage public PDF
2018 Regie der Gebouwen DBFM-overeenkomst penitentiaire inrichting te Antwerpen PDF
2018 Vlaamse Regering Huurovereenkomst voor Kantoor 2023 PDF
2018 Vlaamse Gemeenschap DBFM-overeenkomst voor het project Spartacus 1 van De Lijn PDF
2018 Federale overheid DBFM-overeenkomst voor een onderhoudsloods PDF
2018 Waals Gewest Certificats verts - Nouvelle structure de financement PDF