Adviezen ESR

Het INR is met name belast met de opstelling van de nationale rekeningen voor België in het kader van de Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) en van aangiften in het raam van de procedure bij buitensporige tekorten (Excessive Deficit Procedure, EDP), zoals bepaald in Europese verordening (EG) nr. 3605/93.

 

Voor elk soort aangifte brengt het INR op vraag van de verschillende regeringen van ons land advies uit over de impact van de door de overheden genomen maatregelen op het financieringssaldo en de schuldenlast van de overheidssector. Bijkomende informatie en procedure voor de indiening van een advies Hierbij vindt u de laatste uitgebrachte adviezen. Het is mogelijk ze per jaar te rangschikken of een specifiek advies op te zoeken aan de hand van de zoekmotor.

Adviezen ESR

Jaar Entiteit Onderwerp advies PDF
2019 Vlaamse Gemeenschap Sectorclassificatie van Eigen vermogen Flanders hydraulics PDF
2019 Hoge Raad voor Economische beroepen Sectorclassificatie Hoge Raad voor Economische beroepen PDF
2019 Federale overheid DBFM-overeenkomst gevangeniscomplex Dendermonde PDF
2019 Federale overheid Advies betreffende de sectorclassificatie van het Belgisch Infrastructuurfonds (I4B) volgens de SEC 2010 PDF