Adviezen ESR

Het INR is met name belast met de opstelling van de nationale rekeningen voor België in het kader van de Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) en van aangiften in het raam van de procedure bij buitensporige tekorten (Excessive Deficit Procedure, EDP), zoals bepaald in Europese verordening (EG) nr. 3605/93.

 

Voor elk soort aangifte brengt het INR op vraag van de verschillende regeringen van ons land advies uit over de impact van de door de overheden genomen maatregelen op het financieringssaldo en de schuldenlast van de overheidssector. Bijkomende informatie en procedure voor de indiening van een advies Hierbij vindt u de laatste uitgebrachte adviezen. Het is mogelijk ze per jaar te rangschikken of een specifiek advies op te zoeken aan de hand van de zoekmotor.

Adviezen ESR

Jaar Entiteit Onderwerp advies PDF
2020 Vlaamse Gemeenschap Advies aan de Vlaamse Gemeenschap inzake de verwerking volgens het ESR van een (O)EPC-contract PDF
2020 Vlaamse Gemeenschap Advies aan de Vlaamse gemeenschap inzake de verwerking volgens het ESR van een (O)EPC-contract PDF
2020 Vlaamse Gemeenschap Advies aan de Vlaamse Gemeenschap inzake de verwerking volgens het ESR van een (O)EPC-contract PDF
2020 Vlaamse Gemeenschap Statistische behandeling van de waarborgprogramma's PMV/z en Gigarant in de Vlaamse gemeenschap PDF
2020 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Moment van SEC-registratie van de verkoop van het gebouw "Centre de communication Nord (CCN)" genoemd PDF
2020 Vlaamse Regering Statistische behandeling van de waarborgprogramma's PMV/z en Gigarant in de Vlaamse gemeenschap PDF
2020 Project PPP 'Oostbelgië Noord' van de Duitstalige Gemeenschap van België PDF