Adviezen ESR

Het INR is met name belast met de opstelling van de nationale rekeningen voor België in het kader van de Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) en van aangiften in het raam van de procedure bij buitensporige tekorten (Excessive Deficit Procedure, EDP), zoals bepaald in Europese verordening (EG) nr. 3605/93.

 

Voor elk soort aangifte brengt het INR op vraag van de verschillende regeringen van ons land advies uit over de impact van de door de overheden genomen maatregelen op het financieringssaldo en de schuldenlast van de overheidssector. Bijkomende informatie en procedure voor de indiening van een advies Hierbij vindt u de laatste uitgebrachte adviezen. Het is mogelijk ze per jaar te rangschikken of een specifiek advies op te zoeken aan de hand van de zoekmotor.

Adviezen ESR

Jaar Entiteit Onderwerp advies PDF
2021 PPS project 'Ombouwen R4 West en Oost tot primaire wegen' project documentatie DBFM overeenkomst PDF
2021 Regie der Gebouwen ESR-behandeling van de verrichtingen uitgevoerd in het kader van de opdracht van werken betreffende het huren van kantoorgebouwe PDF
2021 Vlaamse Gemeenschap Effect op de ESR-neutraliteit van de toetreding [...] in consortium [...] PDF
2021 Vlaamse Gemeenschap Verwerking van het ESR neutrale luik in het OEPC contract 'deSingel' PDF
2021 Vlaamse Regering ESR-matige aanrekening terugvorderbare voorschotten PDF
2021 Federale overheid Statistische behandeling van de betaling van een forfaitaire som aan het gemeenschappelijk Pensioenfonds van de lokale overheden PDF
2021 Federaal Adviesaanvraag ESR-matige aanrekening terugvorderbare voorschotten in het kader van het EVB-Project Defence Logistics Management PDF