Adviezen ESR

Het INR is met name belast met de opstelling van de nationale rekeningen voor België in het kader van de Europese verordening betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESR) en van aangiften in het raam van de procedure bij buitensporige tekorten (Excessive Deficit Procedure, EDP), zoals bepaald in Europese verordening (EG) nr. 3605/93.

 

Voor elk soort aangifte brengt het INR op vraag van de verschillende regeringen van ons land advies uit over de impact van de door de overheden genomen maatregelen op het financieringssaldo en de schuldenlast van de overheidssector. Bijkomende informatie en procedure voor de indiening van een advies Hierbij vindt u de laatste uitgebrachte adviezen. Het is mogelijk ze per jaar te rangschikken of een specifiek advies op te zoeken aan de hand van de zoekmotor.

Adviezen ESR

Jaar Entiteit Onderwerp advies PDF
2022 Vlaamse Regering ESR-matige beoordeling van het Vlaams Datanutsbedrijf PDF
2022 Schoolinvest NV Adviesaanvraag naar de ESR behandeling van het PPS project 'DBFM-overeenkomst – Egied Van Broeckhoevenschool” PDF
2022 Waals Gewest Analyse van de sectorclassificatie van het Fonds Amerigo volgens ESR 2010 PDF
2022 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Analyse van de sectorclassificatievan het Fonds Boosting.Brussels by Finance&Invest.Brussels PDF
2022 Brussels Hoofdstedelijk Gewest Analyse van de sectorclassificatie van Finance&Invest.Brussels volgens ESR 2010 PDF
2022 Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) ESR-matige verwerking Swave investering vanuit het Flanders Future Techfund PDF
2022 Vlaamse Gemeenschap Analyse van de sectorclassificatie van het Welvaartsfonds volgens ESR2010 PDF
2022 Federale overheid Analyse van de sectorclassificatie van het Belgian Recovery Fund volgens ESR 2010 PDF
2022 Universiteit Luik ESR-behandeling van de verrichtingen uitgevoerd in het kader van een concessie voor werken met betrekking tot studentenhuisvesti PDF
2022 Vlaamse Gemeenschap Advies inzake de verwerking van het ESR neutrale luik in het OEPC contract ‘Scholengroep GO! Xpert’ PDF
2022 Regionaal Regionale kinderbijslagfondsen PDF