Nationale en regionale rekeningen

Eurostat  heeft op haar website een sectie ingevoegd die aandacht heeft voor de impact en uitdagingen  van de economische globalisering voor de statistische economische informatie van  zowel bedrijfseconomische als macro-economische aard. Het platform bevat algemene informatie, concepten en definities en hun interpretatie, presentaties, publicaties…: http://ec.europa.eu/eurostat/web/economic-globalisation

 

Rechtstreekse link naar het NBB-portaal "Nationale rekeningen"

 

Lijst publieke eenheden: